Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 5880 [X]

Srebrny Róg, dnia 24 marca 2013 r.

Postanowienie Lorda Prawej Tarczy nr 1/2013

ws. powołania Kronikarza Ligi Staroteutońskiej.

Art. 1

Powołuję się na urząd Kronikarza Ligi Staroteutońskiej Pana Akrypę Swarzewskiego.

Art. 2

Do zadań Kronikarza należy spisywanie historii całej Ligi Miast Staroteutońskich, jak i poszczególnych miast wschodzących w skład Ligi.

Art. 3

Wynagrodzenie Kronikarza wynosi 5.000 libertów.

Art. 4

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą podpisania.

/-/ Vladimir v - hr. Iwanowicz von Lichtenstein

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny