Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiSąd Najwyższy i Sąd Koronny, poz. 5887 [X]

Grodzisk, dnia 28 marca 2013 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie powołania asesorów Sądu Koronnego

§ 1.

Na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 145 o Sądzie Koronnym z dnia 2 grudnia 2011 r., za zgodą Sejmu wyrażoną w uchwale z dnia 28 marca 2013 r., powołuję, na trzymiesięczną kadencję, na funkcje asesorów Sądu Koronnego:

— JKW Daniela Łukasza,
— Tomasza Ivowego Hugo mar. Paca-Karakachanowa,
— Michała Hodżę hr. Kiełbasę-Krakowskiego.

§ 2.

Na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 145 o Sądzie Koronnym z dnia 2 grudnia 2011 r., za zgodą Sejmu wyrażoną w uchwale z dnia 28 marca 2013 r., powołuję, na trzymiesięczną kadencję, Mikołaja diuka Arped-Muzyka na funkcję asesora Sądu Koronnego.

§ 3.

  1. § 1 postanowienia jest skuteczny z chwilą ogłoszenia.
  2. § 2 postanowienia jest skuteczny z dniem 8 kwietnia 2013 r.

(—) Piotr II Grzegorz.

(—) Michał Feliks,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny