Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiTrybunał Koronny, poz. 5888 [X]

Grodzisk, dnia 28 marca 2013 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie stwierdzenia utraty funkcji asesora Sądu Koronnego

§ 1.

Na podstawie art. 2 ust. 3 Ustawy o Sądzie Koronnym z dnia 2 grudnia 2011 r. stwierdzam utratę funkcji asesora Sądu Koronnego przez Jacka Koraba, w związku z utratą obywatelstwa sarmackiego w dniu 10 marca 2013 r.

§ 2.

Na podstawie art. 2 ust. 3 Ustawy o Sądzie Koronnym z dnia 2 grudnia 2011 r. stwierdzam utratę funkcji asesora Sądu Koronnego przez JKW Michała Feliksa, w związku z rezygnacją złożoną dnia 21 marca 2013 r.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny