Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5893 [X]

Grodzisk, dnia 29 marca 2013 r.

Postanowienie Premiera

w sprawie powołania Rządu Gellonii i Starosarmacji (uchylony)

§ 1.

Powołuję w skład Rządu Gellonii i Starosarmacji:

  1. Krzysztofa mar. Czuguł-Chana — na urząd Ministra Spraw Kluczowych, właściwego w sprawach nadzwyczajnie ważnych, krytycznych oraz tajemnych,
  2. Paulinę Ivette Buddus — na urząd Ministry Polityki Prorodzinnej, właściwej w sprawach stymulowania wyżu demograficznego.
  3. Henryka mar. Leszczyńskiego — na urząd Sekretarza ds. Rozwoju Szkolnictwa Wyższego właściwego w sprawach rozwoju szkolnictwa wyższego.
  4. Tytusa Aureliusza — na urząd Sekretarza ds. Propagandowej Kultury oraz Konkursów właściwego w wymienionych sprawach.

§ 2.

Powierzam Krzysztofowi mar. Czuguł-Chanowi, Ministrowi Spraw Kluczowych, funkcję Wicepremiera. Upoważniam Wicepremiera do wykonywania kompetencji, obowiązków i zadań Premiera w przypadku ponad 48-godzinnej nieobecności Premiera oraz w zakresie określonym przez Premiera.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie od dnia po dniu ogłoszenia.

(—) Matwiej diuk Skarbnikow,
Premier Gellonii i Starosarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny