Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiPrefektura Generalna i służby porządkowe, poz. 5895 [X]

Grodzisk, dnia 31 marca 2013 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie odwołania i powołania prefekta Królestwa Teutonii

MY, PIOTR II GRZEGORZ,
książę Sarmacji, król Baridasu, pan w Grodzisku, etc., etc.,

stanowimy, jak następuje:

§ 1.

Na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r., działając na wniosek Króla Teutonii, odwołujemy z urzędu prefekta właściwego terytorialnie dla Królestwa Teutonii Gogleza wicehrabiego Pajzano i powołujemy na to stanowisko Karolinę diuczessę von Lichtenstein.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny