Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5896 [X]

Grodzisk, dnia 31 marca 2013 r.

Postanowienie Premiera

w sprawie podziału subwencji za luty oraz marzec 2013 r. (uchylony)

§ 1

Na podstawie art. 11 Kodeksu Gellońsko-Starosarmackiego z dnia 9 sierpnia 2012 r. postanawiam o przyznaniu wynagrodzeń za marzec 2013 roku ze środków z lutowej oraz marcowej subwencji Rady Ministrów:

 1. Minister Spraw Kluczowych (Krzysztof mar. Czuguł-Chan): 5 000 lt
 2. Premier (Matwiej diuk Skarbnikow): 5 000 lt
 3. Sekretarz ds. Propagandowej Kultury i Konkursów (Tytus Aureliusz): 5 000 lt
 4. Ministra Polityki Prorodzinnej (Paulina Ivette Buddus): 5 000 lt
 5. Sekretarz ds. Rozwoju Szkolnictwa Wyższego (Henryk mar. Leszczyński): 10 000 lt
 6. Starosta Grodziska (Jack bar. von Hornik): 5 000 lt
 7. Marszałek Rady (JKW Piotr Mikołaj): 5 000 lt

§ 2

Na podstawie art. 10 ust. 2 Kodeksu Gellońsko-Starosarmackiego z dnia 9 sierpnia 2012 r. postanawiam o przyznaniu nagrody ze środków z lutowej oraz marcowej subwencji Rady Ministrów:

 1. Krzysztofowi mar. Czuguł-Chanowi za pracę na rzecz prowincji z własnej, nieprzymuszonej woli — 19 749 lt.
 2. Matwiejowi Skarbnikow za realizację projaktu lokalnego parabanku — 10 000 lt.
 3. Mirosławowi Kryńskiemu za aktywność na rynku medialnym — 5 000 lt.
 4. Tomaszowi Jener Barbescu-Liberi za zaktywizowanie życia politycznego GiS poprzez wystawienie kontrkandydatury w wyborach na Premiera — 5 000 lt.
 5. Calisto Kami-Chojnackiej za pełnienie obowiązków Starosty Nadziei: 5 000 lt
 6. Zbyszkowi von Thorn-Broniek za pełnienie obowiązków Starosty Fer: 5 000 lt
 7. Tomaszowi I. Hugo Pac-Karakachanow za pełnienie obowiązków Starosty Wielkich Oczu: 5 000 lt

(—) Matwiej diuk Skarbnikow,
Premier Gellonii i Starosarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny