Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneProklamacje Jego Książęcej Mości, poz. 5920 [X]

Grodzisk, dnia 12 kwietnia 2013 r.

Ogłoszenie Marszałka Sejmu

w sprawie opróżnienia Tronu Książęcego

§1

Na podstawie ust. 2 art. 8 Konstytucji Księstwa Sarmacji stwierdzam opróżnienie Tronu Książęcego.

§2

Ogłoszenie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Andrzej Swarzewski,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny