Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneUtrata obywatelstwa sarmackiego, poz. 5928 [X]

Grodzisk, dnia 12 kwietnia 2013 r.

Postanowienie Regenta

w sprawie stwierdzenia utraty obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 7 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 3 Ustawy Sejmu nr 114 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 października 2010 r. stwierdzam, że w związku ze zrzeczeniem się obywatelstwo sarmackie utracił Ivo Tomaszowy Karakachanow-Pac.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Andrzej Swarzewski,
Regent Księstwa Sarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny