Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2006, poz. 593 [X]

Grodzisk, dnia 31 lipca 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie powołania i odwołania Ministra Promocji

§ 1.

Na podstawie Art. 6 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 305 o Rządzie Księstwa Sarmacji, ODWOŁUJĘ z urzedu Ministra Promocji pana JAKUBA kawalera KACZYŃSKIEGO.

§ 2.

Na podstawie Art. 6 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 305 o Rządzie Księstwa Sarmacji, POWOŁUJĘ na urząd Ministra Promocji pana BRUTHUSA PERUNA.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) gen. Łukasz mar. Prawda-Nowicki,
Regent Księstwa Sarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny