Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiPrefektura Generalna i służby porządkowe, poz. 5937 [X]

Grodzisk, dnia 15 kwietnia 2013 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie odwołania i powołania Prefekta Generalnego

§ 1.

Na podstawie art. 3 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r., działając na wniosek Kanclerza, odwołuję Leszka barona Karakachanowa Sra ze stanowiska Prefekta Generalnego i powołuję na to stanowisko Krzysztofa markiza Czuguł-Chana.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Mikołaj Jan,

(—) Karolina dssa von Lichtenstein,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny