Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiTrybunał Koronny, poz. 5939 [X]

Grodzisk, dnia 16 kwietnia 2013 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie stwierdzenia utraty funkcji asesora Sądu Koronnego

§ 1.

Na podstawie art. 2 ust. 3 Ustawy o Sądzie Koronnym z dnia 2 grudnia 2011 r. stwierdzamy utratę funkcji asesora Sądu Koronnego przez Michała Hodżę hrabiego Kiełbasę-Krakowskiego, w związku z utratą obywatelstwa sarmackiego w dniu 16 kwietnia 2013 r.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Mikołaj Jan.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny