Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Postanowienia i decyzje, poz. 5942 [X]

Almera, dnia 17 kwietnia 2013 r.

Postanowienie Ministra-Prezydenta

ws. powołania członków Prezydium Rady Królestwa (uchylony)

I. Powołuję Poważanego Kawalera Adriena Emila Esjara de Firenza na urząd Ministra-Wiceprezydenta ds. informacji — odpowiedzialnego za zastępowanie mnie podczas mojej nieobecności z wyłączeniem do prawa odwoływania i powoływania członków Prezydium Rady Królestwa. Odpowiedzialny za politykę informacyjną Królestwa Baridasu.

II. Powołuję Wiernego Obywatela Igora Żdanowa na urząd Ministra Finansów i Gospodarki — odpowiedzialnego za zarządzanie rachunkiem subwencyjnym oraz środkami przeznaczonymi do dyspozycji Prezydium Rady Królestwa.

III. Powołuję Wielmożną Wicehrabinę Irminę de Vellior-Buddus na urząd Ministra Spraw Obywatelskich — odpowiedzialną za system mentorski, zapoznanie nowych mieszkańców Księstwa Sarmacji z Królestwem Baridasu oraz za kontakt z dawnymi mieszkańcami.

IV. Powołuję Poważanego Kawalera Damiana Arpeda-Suchomskiego na urząd Ministra Infrastrukturydpowiedzialnego za aktualizowanie i opiekę nad stronami związanymi z Królestwem Baridasu oraz za tworzenie nowych aplikacji.

(—) Patrik bnt Arped-Iwanowicz,
Minister-Prezydent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny