Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUznanie i wycofanie uznania innych mikronacji, poz. 5951 [X]

Grodzisk, dnia 30 kwietnia 2013 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie uznania mikronacji

Na podstawie Rozporządzenia Kanclerza w sprawie kryteriów uznawania innych mikronacji z dnia 19 września 2011 r., Rada Ministrów postanawia, co następuje:

§ 1.

Uznaje się państwowość Wysokoleśnej Republiki Słowenii.

§ 2.

Lista obecnie uznawanych mikronacji to:

Demokracja Surmeńska
Federacja Al Rajn
Królestwo Dreamlandu
Królestwo Francji
Królestwo Nordii
Królestwo Scholandii
Królestwo Skarlandu
Królestwo Trizondalu
Królestwo Wurstlandii
Monarchia Austro-Węgierska
Państwo Ciprofloksjańskie
Państwo Kościelne Rotria
Imperium Tyrencji
Republika Victorii
Rzeczpospolita Eskwilińska
Rzeczpospolita Obojga Narodów
Zjednoczona Federacja Mikrosławii
Zjednoczone Królestwo Samundy
Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirshbergii i Weerlandu
 1. Demokracja Surmeńska
 2. Federacja Al Rajn
 3. Królestwo Dreamlandu
 4. Królestwo Francji
 5. Królestwo Nordii
 6. Królestwo Scholandii
 7. Królestwo Skarlandu
 8. Królestwo Trizondalu
 9. Królestwo Wurstlandii
 10. Monarchia Austro-Węgierska
 11. Państwo Ciprofloksjańskie
 12. Państwo Kościelne Rotria
 13. Imperium Tyrencji
 14. Republika Victorii
 15. Rzeczpospolita Eskwilińska
 16. Rzeczpospolita Obojga Narodów
 17. Wysokoleśna Republika Słowenii
 18. Zjednoczona Federacja Mikrosławii
 19. Zjednoczone Królestwo Samundy
 20. Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirshbergii i Weerlandu

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej ogłoszenia.

(—) Karolina dssa von Lichtenstein,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny