Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Postanowienia i decyzje, poz. 5975 [X]

Almera, dnia 13 maja 2013 r.

Postanowienie Ministra-Prezydenta

ws. zmian w składzie Prezydium Rady Królestwa (uchylony)

I. Odwołuję Poważanego Kawalera Adriena Emila Esjara de Firenza z urzędu Ministra-Wiceprezydenta ds. Informacji.

II. Odwołuję Wiernego Obywatela Igora Żdanowa z urzędu Ministra Finansów i Gospodarki.

III. Powołuję Sławetnego Baroneta Li Xianfenga na urząd Ministra-Wiceprezydenta ds. Finansów i Gospodarki — zastępującego Ministra-Prezydenta w trakcie jego nieobecności z wyłączeniem prawa odwoływania i powoływania członków Prezydium Rady Królestwa, a także odpowiedzialnego za zarządzanie rachunkiem subwencyjnym i środkami przeznaczonymi do dyspozycji Prezydium Rady Królestwa.

(—) Patrik bnt Arped-Iwanowicz,
Minister-Prezydent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny