Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2006, poz. 598 [X]

Grodzisk, dnia 2 sierpnia 2006 r.

Postanowienie Ministra-Kanclerza

o wydaniu upoważnienia

Art.1

W imieniu Rządu Księstwa Sarmacji Minister - Kanclerz upoważnia Ministra bez teki w osobie Aleksandra Nowaka do podejmowania czynności związanych z stworzeniem Akademii Unisławowskiej, a w szczególności:

  1. Wydawania rozporządzeń w sprawie powołania Akademii Unisławowskiej.
  2. Zwalniania i zatrudniania pracowników Akademii Unisławowskiej oraz powoływania i odwoływania kadry kierowniczej tej jednostki.
  3. Nadawania i zmieniania Statutu Akademii Unisławowskiej.
  4. Zakupów ruchmości i nieruchomości na cele jednostki.
  5. Wydawania rozporządzeń w kwestii działalności Akademii Unisławowskiej.

Art.2

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Matwiej mar. Skarbnikow,
Minister - Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny