Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 5980 [X]

Srebrny Róg, dnia 19 maja 2013 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 4/2013

w sprawie zmiany na urzędzie Lorda Koadiutora

Na podstawie art. 14 ust. 1-3 Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 19 marca 2012 r, postanawiam co następuje:

§ 1.

Odwołuję z urządu Lorda Koadiutora Gogleza bar. Pajzano.

§ 2.

Powołuję na urząd Lorda Koadiutora Rolanda Heacha von Hohenzollerna (AF181).

§ 3.

Celem prawidłowego wykonywania obowiązków powierzam Lordowi Koadiutorowi przewodnictwo Radzie Królewskiej wraz z kompetencjami nizej określonymi:

§ 4.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Michael, R.T.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny