Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 5986 [X]

Grodzisk, dnia 24 maja 2013 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie udzielenia zezwolenia na posługiwanie się tytułem honorowym

My, Mikołaj Jan,
książę Sarmacji, król Baridasu i Sclavinii, suweren Teutonii i Wandystanu, pan w Grodzisku etc. etc.
na podstawie art. 4 ust. 2 Rozporządzenia Księcia o tytułach, lennach
i herbach z dnia 17 czerwca 2011 roku

ZEZWALAMY

Jaśnie Oświeconemu Krzysztofowi Stanisławowi Michałowi diukowi Kwaziemu (T0005) na posługiwanie się honorowym tytułem Czwartego Księcia Teutończyków.

* * *

Wykaz zezwoleń na posługiwanie się innymi tytułami honorowymi, w szczególności tytułami szlacheckimi i arystokratycznymi państw trzecich, tytułami prowincji oraz tytułami przynależnymi małżonkom szlachciców lub arystokratów

 1. Jakob (T0002) — cesarz-senior Teutonii oraz były cesarz Teutonii
 2. Mikołaj mar. Arped-Muzyk (A5781) — król-senior Baridasu
 3. Michael diuk von Lichtenstein (A8794) — król Teutonii
 4. JKW Piotr Mikołaj (A0001) — król-senior Baridasu
 5. JKW Michał Feliks (A0441) — król-senior Baridasu
 6. Jakub mar. Bakonyi (A5157) — Kasztelan Czarnoleski
 7. Sted diuk Asketil (AF161) — diuk (Królestwa Dreamlandu)
 8. Każdoczesny naczelnik lokacji historycznej Gidena — pan (pani) w Gidenie
 9. JKW Daniel Łukasz (A8208) — król-senior Baridasu
 10. Lanigiria bar. de Sagre (AD938) — diuczessa-małżonka
 11. Krzysztof Stanisław Michał diuk Kwazi (T0005) — Czwarty Książę Teutończyków

(—) Mikołaj Jan.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny