Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 5988 [X]

Grodzisk, dnia 12 maja 2013 r.

Rozporządzenie Kanclerza

o zawieszeniu rozporządzenia i skreśleniu podpunktów

Art. 1


W Rozporządzeniu Kanclerza o finansach publicznych skreśla się art. 2 o podatkach i opłatach i art. 6 o pensji obywatelskiej ze względu na obecną techniczną niewykonalność punktów tych artykułów.


Art. 2

Zawiesza się Rozporządzenie Kanclerza o Artykułach na Medal ze względu na obecną techniczną niewykonalność punktów tegoż.


Art. 3.

W Rozporządzeniu Kanclerza o finansach publicznych art. 3 ust. 1 („Z budżetu Rady Ministrów wypłaca się wynagrodzenia Kanclerza, ministrów, sekretarzy, przedstawicieli dyplomatycznych Księstwa Sarmacji, Prefekta Generalnego, posłów, sędziów i asesorów Sądu Koronnego oraz administratora Złotych Cytatów”) otrzymuje brzmienie „Z budżetu Rady Ministrów wypłaca się wynagrodzenia Kanclerza, ministrów, sekretarzy, przedstawicieli dyplomatycznych Księstwa Sarmacji, Prefekta Generalnego, posłów, sędziów i asesorów Sądu Koronnego, administratora Złotych Cytatów, administratora Sarmackiego Ośrodka Badania Opinii Społecznej oraz funkcjonariuszy Pogotowia Obywatelskiego”.

Art. 4.

Rozporządzenie Kanclerza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Karolina dssa von Lichtenstein,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny