Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2006, poz. 599 [X]

Grodzisk, dnia 2 sierpnia 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie odwołania Ministra Dziedzictwa Narodowego

§ 1.

Na podstawie Art. 6 ust. 4 Dekretu Księcia Sarmacji nr 305 o Rządzie Księstwa Sarmacji, ODWOŁUJĘ pana MICHASIA diuka WINNICKIEGO ze stanowiska Ministra Dziedzictwa Narodowego.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) gen. Łukasz mar. Prawda-Nowicki,
Regent Księstwa Sarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny