Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 5990 [X]

Grodzisk, dnia 26 maja 2013 r.

Rozporządzenie Księcia

w sprawie wyłączenia dawnej Złotej Wolności

MY, MIKOŁAJ JAN

książę Sarmacji, król Baridasu i Sclavinii, suweren Teutonii i Wandystanu etc.

na podstawie art. 14 Ustawy o likwidacji majątku w dawnej Złotej Wolności z dnia 19 maja 2013  r.

stanowimy:

 

Art. 1 [Lista instytucji bezpośrednio związanych z systemem]

Ustala się listę instytucji bezpośrednio związanych z systemem w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia.

Art. 2 [Wysokość emisji liberta]

Ustala się wysokość emisji liberta na cel zwrotów określonych w art. 3-8 ustawy na 175 648 408 lt.

Art. 3 [Tymczasowe opłaty i podatki]

Ustala się wysokość tymczasowych opłat i podatków w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

Art. 4 [Terminy wejścia w życie Ustawy o likwidacji majątku w dawnej Złotej Wolności]

Artykuły 1-13 ustawy wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Art. 5. [Przepisy końcowe]

1. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

2. Rozporządzenie traci moc z dniem 12 lipca.

 

Załącznik nr 1:

 1. Instytut Przestrzegania Netykiety

 2. Koleje Żelazne Książęce

 3. Książęce Zasoby Lądowe

 4. Podziemia Sarmacji

 5. Książęce Zasoby Morskie

 6. Skarb Wandy

 7. Książęce Zasoby Questów

 8. Książęce Zasoby Questów 2

 9. Zasoby Questów C

 10. Bractwo Karczmarzy

 11. Bractwo Przemysłowe

 12. Bractwo Robotnicze

 

Załącznik nr 2:

I. Opłaty

 1. Opłata od rejestracji małżeństwa wynosi 5000 lt i stanowi dochód Dworu.
 2. Opłata od zmiany danych w profilu wynosi 5000 lt i stanowi dochód Dworu.
 3. Opłata od rejestracji partii politycznej wynosi 10 000 lt i stanowi dochód Dworu.
 4. Opłata od rejestracji gazety wynosi 30 000 lt i stanowi dochód Dworu.
 5. Opłata od rejestracji instytucji zwykłej (bez możliwości publikacji) wynosi 10 000 lt i stanowi dochód Dworu.

II. Koszty budowy i produkcji.

 1. Cena rozwoju miasta na X+1 poziom ustalana wedle wzoru K=1.003^X*10000, gdzie X to aktualny poziom miasta.
 2. Cena budowy X+1 gospodarstwa prywatnego ustalana wedle wzoru K=1.02^X*4000, gdzie X to liczba posiadanych gospodarstw prywatnych.
 3. Cena produkcji jednostki zupy ustalana jest wedle wzoru K=(10-LOG10(X)*1.2)*10, gdzie X to poziom rozwoju miasta.
 4. Cena zakupu jednostki zupy ustalona jest wedle wzoru: K=sqrt(X)*100+50, gdzie X to łączna liczba gospodarstw mieszkańca

 

III. Podatki

 1. Podatek od przelewu zwykłego płatny na rzecz Rządu w wysokości 3% kwoty przelewu.
 2. Podatek od tantiemy w wysokości 15%, gdzie 4% jest płatne na rzecz rządu, 5% na rzecz instytucji, 3% na rzecz prowincji, 3% na rzecz miasta.
 3. Podatek od sprzedaży pracy płatny na rzecz rządu w wysokości 15%.
  Podatek od zakupu gospodarstwa prywatnego w wysokości 5% płatny na rzecz Rządu.
 4. Podatek od rozwoju miasta w wysokości 5% płatny na rzecz Rządu.
 5. Podatek od zakupu zupy w miejskiej kantynie w wysokości 5% płatny na rzecz Rządu.

(—) Mikołaj Jan.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny