Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 6 [X]

Grodzisk, dnia 16 lipca 2005 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 4

w sprawie nazw ulic na Zbuczynie i Zalesiu oraz w części Starej Huty (uchylony)

Na podstawie art. 13 pkt 12 Statutu Rada Książęcego Miasta Grodziska uchwala, jak następuje:

§ 1. [Nazwy ulic na Zbuczynie i Zalesiu]

Zgodnie z mapą stanowiącą załącznik numer 1 do uchwały nadaje się oznaczonym liczbami ulicom nazwy:

 1. Staromiejska,
 2. Prosta,
 3. Flisacka,
 4. Leśna,
 5. Zbuczyńskie Nabrzeże,
 6. Obrońców Zbuczyna,
 7. Krótka,
 8. Szeroka,
 9. Zaleska,
 10. Pierwsza w Lewo,
 11. Świętego Izydora z Sewilli,
 12. (M) Most Niepodległości.

§ 2. [Nazwy ulic w części Starej Huty]

Zgodnie z mapą stanowiącą załącznik numer 2 do uchwały nadaje się oznaczonym liczbami ulicom nazwy:

 1. Hutnicza,
 2. Stalowa,
 3. Energetyczna,
 4. Sir Henry'ego Bessemera,
 5. Kanałowa,
 6. Garbary,
 7. Fabryczna,
 8. Cegielniana,
 9. Rafineryjna,
 10. Budowlana,
 11. Chemiczna,
 12. Maszynowa.

§ 3. [Przepisy końcowe]

 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książęcego Miasta Grodziska.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny