Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneSubwencje dla samorządów, poz. 6010 [X]

Grodzisk, dnia 9 czerwca 2013 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie subwencji dla samorządów

Na podstawie art. 4 Rozporządzenia o finansach publicznych z dnia 2 lutego 2013 r. Rada Ministrów uchwala, jak następuje:

§ 1.

Rada Ministrów przeznacza na subwencje dla prowincji 30% kwoty znajdującej się na rachunku Skarbu Koronnego, po przekazaniu na niego środków z rachunków Rady Ministrów, Bramy Sarmackiej, Parku Stołecznego, Sztuki Ulicznej i Złotych Cytatów oraz wypłaceniu wynagrodzeń i premii, o których mowa w art. 3 przywoływanego rozporządzenia, a także odjęciu kwoty niewykorzystanej subwencji z poprzedniego miesiąca od obecnej, to jest 259 295 libertów:

 1. 62 864 Ⱡ dla Królestwa Baridasu,
 2. 10 822 Ⱡ dla Gellonii i Starosarmacji,
 3. 44 455 Ⱡ dla Królestwa Sclavinii,
 4. 58 773 Ⱡ dla Królestwa Teutonii,
 5. 5 631 Ⱡ dla Mandragoratu Wandystanu.

§ 2.

Warunki wykorzystania subwencji określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik
WARUNKI WYKORZYSTANIA SUBWENCJI

§ 1. [Zasada jawności]

 1. Subwencja jest przekazywana na stworzony w tym celu rachunek prowincji (instytucję).
 2. Wydatki z rachunku następują na konkretne cele i są należycie opisane, z podaniem odsyłacza odpowiednio do Dziennika Praw, Forum Centralnego lub serwisu prasowego Księstwa Sarmacji.
  • Przykład: „Wynagrodzenie za luty: http://prawo.sarmacja.org/akt,5163.html”
  • Przykład: „Nagroda za inicjatywę: http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=135&t=5611#p56362”
  • Przykład: „Dotacja dla klubu w SLP: http://www.sarmacja.org/index.php?p=herold,1694”

§ 2. [Zasada gospodarności]

Subwencja przyznana niniejszą uchwałą musi być rozdysponowana w całości do ostatniego dnia bieżącego miesiąca, a sposób jej wydatkowania powinien być opisany w raporcie przedstawionym na forum danego samorządu.

(—) Karolina dssa von Lichtenstein,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny