Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneUtrata obywatelstwa sarmackiego, poz. 6017 [X]

Grodzisk, dnia 14 czerwca 2013 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie stwierdzenia utraty obywatelstwa sarmackiego

MY, MIKOŁAJ JAN,
książę Sarmacji, król Baridasu i Sclavinii, suweren Teutonii i Wandystanu, Pan w Grodzisku, etc., etc.,

§ 1.

Na podstawie art. 7 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 3 Ustawy Sejmu nr 114 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 października 2010 r. stwierdzamy, że w związku z trwającą ponad 30 dni nieobecnością w systemie informatycznym obywatelstwo sarmackie utracili:

  1. Calisto Kami-Chojnacka
  2. Guedes de Lima
  3. Jan Zaorski
  4. Albert Felimi-Liderski
  5. Grigorij Ronnie Karakachanow Jr
  6. Julia von Levengothon
  7. Percy Nightshadow Barbescu-Liberi
  8. Igor Żdanow
  9. Santa Muerte
  10. Jakub Morze

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Mikołaj Jan.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny