Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuUchwały Rady, poz. 6031 [X]

Almera, dnia 26 czerwca 2013 r.

Uchwała Rady Królestwa

o Baridajskim Związku Piłki Nożnej (uchylony)

MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU

w składzie:
Prześwietna Hrabina Ignacja Beatrycze Chojnacka
Wielmożny Wicehrabia Markus Arped-Iwanowicz
Wielmożny Wicehrabia Fryderyk von Hohenzollern
Czcigodna Baronessa Rihanna Patty Arped-Iwanowicz
Sławetny Baronet Li Xianfeng
Sławetny Baronet Paulus Buddus
Sławetny Baronet Damian Arped-Suchomsky
Wierny Obywatel Janek Janiak

uzyskawszy sankcję

WIELMOŻNEGO WICEHRABIEGO
MARKUSA ARPED-IWANOWICZ
Regenta Baridasu

Działającego w imieniu

JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI
MIKOŁAJA II JANA,

księcia Sarmacji i króla Baridasu,
wielkiego księcia Arped, księcia Awary Południowej, suzerena Altbork, Bananopesztu, Bramy Awary, Cracoffii, Dahrimu, Jakobsztadt, Sierpca i Zollern, pana w Almerze i Ciuad de Bravo,
uchwalamy, co następuje:

Art. 1.

 

Tworzy się Baridajski Związek Piłki Nożnej.

 

Art. 2.

 

Związkowi nadaje się statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

Art. 3.

 

Na pierwszego Prezesa wybiera się Prześwietną Hrabinę Ignację Beatrycze Chojnacką.

 

Art. 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

***
ZAŁĄCZNIK
STATUT BARIDAJSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ


Art. 1. [Postanowienia ogólne]


1. Baridajski Związek Piłki Nożnej, zwany dalej Związkiem lub BZPN, to samorządna i niezależna federacja piłkarska funkcjonująca na terenie Królestwa Baridasu, kraju Korony Księstwa Sarmacji.
2. Siedzibą władz Związku jest Królewskie Miasto Almera.
3. Związek zrzesza menedżerów klubów mających swoją siedzibę na terenie Królestwa Baridasu. W jego skład mogą również wejść menedżerowie innych regionów Księstwa Sarmacji, a także menedżerowie innych mikronacji, jeśli ich członkostwo zostanie zaakceptowane przez władze Związku.
4. Drużyny skupione w Związku mają prawo brać udział w dowolnej wirtualnej lidze piłkarskiej.
5. Barwami Związku są kolory: ciemno-niebieski oraz biały.

Art. 2. [Cele]


Celami Związku są:

1. Popularyzacja idei gry zespołowej — piłki nożnej i wspieranie ducha zdrowej, sportowej rywalizacji;
2. Prowadzenie reprezentacji narodowej Królestwa Baridasu;
3. Organizowanie rozgrywek piłkarskich na terenie dla siebie właściwym oraz zapewnianie im odpowiedniej narracji i oprawy medialnej;
4. Prowadzenie konta bankowego w sarmackim systemie Złota Wolność, pozyskiwanie środków do realizacji powyższych celów.


Art. 3. [Władze Związku]

 

1. Na czele Związku stoi Prezes.

2. Prezes jest wybierany przez Radę Królestwa Baridasu. Rada Królestwa Baridasu decyduje o jego odwołaniu.
3. Jeśli Rada Królestwa Baridasu nie postanowi inaczej, Prezes Związku pełni jednocześnie funkcję delegata głównego w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej.
4. Prezes wybiera Wiceprezesa, który zastępuje go podczas nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.
5. Do zadań Prezesa należy:
a. rozstrzyganie we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Związku;
b. koordynowanie pracy osób zrzeszonych z Związku, zwanych dalej członkami Związku;
c. wyznaczanie delegatów pomocniczych reprezentujących Związek w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej;
d. współpraca z selekcjorem reprezentacji narodowej, jeżeli sam nie pełni tej funkcji.
6. Selekcjoner reprezentacji narodowej jest wybierany przez Radę Królestwa Baridasu. Rada Królestwa Baridasu decyduje o jego odwołaniu.
7. W szczególnym przypadku o powołaniu lub odwołaniu selekcjonera reprezentacji narodowej mogą zdecydować członkowie Związku większością ⅔ głosów.

 

Art. 4. [Przepisy końcowe]

 

1. Zmiana niniejszego statutu wymaga zgody Rady Królestwa Baridasu.
2. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Uchwały Rady Królestwa o Baridajskim Związku Piłki Nożnej.

 

(-) Rihanna Patty baronessa Arped-Iwanowicz
Minister-Prezydent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny