Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 6032 [X]

Almera, dnia 26 czerwca 2013 r.

Ustawa Rady Królestwa

o zmianie Ordynacji wyborczej (uchylony)

MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU
w składzie:

Jego Królewska Wysokość Markus Arped-Iwanowicz,
Wielmożna Wicehrabina Ignacja Beatrycze Chojnacka
Wielmożna Wicehrabina Irmina de Velior-Buddus,
Wielmożny Wicehrabia Fryderyk von Hohenzollern,
Czcigodna Baronessa Rihanna Patty Arped-Iwanowicz,
Sławetny Baronet Li Xianfeng,
Sławetny Baronet Paulus Buddus,
Sławetny Baronet Damian Arped-Suchomsky,

uzyskawszy sankcję

JEGO KRÓLEWSKIEJ WYSOKOŚCI
MARKUSA ARPEDA-IWANOWICZA,

regenta Baridasu,

działającego w imieniu

JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI
MIKOŁAJA II JANA,

księcia Sarmacji i króla Baridasu,
wielkiego księcia Arped, księcia Awary Południowej, suzerena Altbork, Bananopesztu, Bramy Awary, Cracoffii, Dahrimu, Jakobsztadt, Sierpca i Zollern, pana w Almerze i Ciuad de Bravo,

stanowimy, co następuje:

Art. 1.

Art. 8 ust. 3 Ustawy Rady Królestwa — Ordynacja wyborcza z dnia 1 lutego 2013 r. („Rada może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 5 obywateli baridajskich. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. Król odwołuje ministra, któremu Rada wyraziła wotum nieufności większością bezwzględną w obecności co najmniej połowy obywateli baridajskich”) otrzymuje brzmienie: „Rada może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 3 obywateli baridajskich. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. Król odwołuje ministra, któremu Rada wyraziła wotum nieufności większością bezwzględną w obecności co najmniej połowy obywateli baridajskich”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Markus v-hr. Arped-Iwanowicz,
Regent.

(—) Patrik bnt Arped-Iwanowicz,
Minister-Prezydent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny