Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Postanowienia i decyzje, poz. 6041 [X]

Almera, dnia 7 lipca 2013 r.

Postanowienie Króla Baridasu

ws. podatków (uchylony)

 1. Zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 178 o finansach publicznych z dnia 1 lipca 2013 r. postanawiam o opodatkowaniu tantiem, industrializacji miasta, zakupu zupy w miejskiej kantynie i zakupu gospodarstwa prywatnego.
 2. Ustalam następujące stawki podatków:
  1. podatek od tantiem — 0%,
  2. podatek od industrializacji miasta — 5%,
  3. podatek od zakupu zupy w miejskiej kantynie — 5%,
  4. podatek od zakupu gospodarstwa prywatnego — 10%.
 3. Stawki podatków obowiązują do dnia 20 lipca 2013 r., chyba że Król postanowi inaczej.
 4. Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Markus v-hr. Arped-Iwanowicz,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny