Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 6045 [X]

Grodzisk, dnia 8 lipca 2013 r.

Postanowienie Premiera

w sprawie powołania Wicepremiera (uchylony)

§ 1.

Powołuję Tytusa kaw. Aureliusza na urząd Wicepremiera. Upoważniam Wicepremiera do wykonywania kompetencji, obowiązków i zadań Premiera w przypadku ponad 48-godzinnej nieobecności Premiera oraz w zakresie określonym przez Premiera.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Paulina Ivette Buddus,
Premier Gellonii i Starosarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny