Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2006, poz. 608 [X]

Grodzisk, dnia 3 sierpnia 2006 r.

Postanowienie Ministra bez teki

ws. powołania Pełnomocnika

Art. 1.

Na mocy udzielonego mi upoważnienia przez Ministra - Kanclerza powłuję Pana: Michał bar.Radetzky-Arped na urząd Pełnomocnika Ministra bez teki.

Art. 2.

Na wniosek powołanego Pełnomocnika odstępuje się od określenia wynagrodzenia.

Art. 3.

Zakres obowiązków Pełnomocnika Ministra bez teki został powoływanemu przedstawiony na spotkaniu prywatnym.

Art. 4.

Wydaje się zakaz Pełnomocnikowi w osobie: Michał bar.Radetzky-Arped wydawania aktów prawnych oraz podejmowania wiążących decyzji z wyłączeniem ogłoszenia przetargu na wykonanie strony internetowej Akadamii Unisławskiej i stwierdznia wybrania oferty.

Art. 5.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Aleksander Nowak, Minister bez teki.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny