Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneUtrata obywatelstwa sarmackiego, poz. 609 [X]

Grodzisk, dnia 3 sierpnia 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie stwierdzenia utraty obywatelstwa sarmackiego

Na podstawie art. 5 ust. 1 p. 1 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. stwierdzam, iż Pan SZYMON NOWICKI utracił obywatelstwo sarmackie wskutek zrzeczenia się go.

(—) gen. Łukasz markiz Prawda-Nowicki,
Regent Księstwa Sarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny