Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 6094 [X]

Grodzisk, dnia 15 sierpnia 2013 r.

Postanowienie Premiera Gellonii i Starosarmacji

w sprawie podatków (uchylony)

I. Zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 178 o finansach publicznych z dnia 1 lipca 2013 r. postanawiam o opodatkowaniu tantiem, industrializacji miasta, zakupu zupy w miejskiej kantynie i zakupu gospodarstwa prywatnego.


II. Ustalam następujące stawki podatków:

III. Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Simon Peter hr. Liberi,
Premier GiSu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny