Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 6096 [X]

Grodzisk, dnia 16 sierpnia 2013 r.

Postanowienie Premiera Gellonii i Starosarmacji

w sprawie podziału subwencji za lipiec 2012 r. (uchylony)

Na podstawie art. 11 Kodeksu Gellońsko-Starosarmackiego z dnia 9 sierpnia 2012 r. postanawiam o przyznaniu wynagrodzeń ze środków z lipcowej subwencji Rady Ministrów za aktywność na rzecz Gellonii i Starosarmacji:

(—) Simon Peter hr. Liberi,
Premier GiSu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny