Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 6097 [X]

Grodzisk, dnia 17 sierpnia 2013 r.

Postanowienie Premiera Gellonii i Starosarmacji

o przyznaniu wynagrodzeń dla zarządców miejscowości na miesiąc Sierpień 2013. (uchylony)

Przyznaje się wynagrodzenia poszczególnym miejscowościom w Gellonii i Starosarmacji, w zależności od liczby aktywnych osób zamieszkujących daną miejscowość po 2500 lt każde, a co za tym idzie:

(—) Simon Peter hr. Liberi,
Premier GiSu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny