Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneDotacje i nagrody pieniężne, poz. 6101 [X]

Grodzisk, dnia 20 sierpnia 2013 r.

Decyzja Ministra Dziedzictwa Narodowego

w sprawie przyznania nagrody

Doceniając wielki wkład w rozwój kultury Księstwa Sarmacji poprzez utworzenie w ramach instytucji Śnięty Leszcz (S00005) organizacji pozarządowej Fundusz Wspierania Kultury postanawiam co następuje:

§ 1.

Na podstawie Art. 5. ust. 5. Ustawy Sejmu nr 178 o finansach publicznych postanawiam o przyznaniu nagród pieniężnych w wysokości 9 000 libertów następującej osobie:

1) Henryk Leszczyński (A7599)


§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilią ogłoszenia.

(-) Tytus Aureliusz,
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Dziedzictwa Narodowego

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny