Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiUchwały Senatu, poz. 6102 [X]

Srebrny Róg, dnia 21 sierpnia 2013 r.

Uchwała Senatu Królestwa Teutonii

w sprawie wyboru Marszałka

§ 1

Na podstawie Rozdziału IV, Artykułu 21, Ustępu 1, Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 19 marca 2012 roku Przesławni Senatorowie wybrali na urząd Marszałka Senatu Królestwa Teutonii JKW Łukasza Augusta (T0001).

§ 2

Uchwała Senatu wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Roland kawaler Heach,
Regent Królestwa Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny