Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej, poz. 6111 [X]

Srebrny Róg, dnia 1 września 2013 r.

Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr 4/2013

— nowelizacja Ustawy Senatu KT nr 1/2013 o finansach KT (uchylony)

Art. 1.

 1. Artykuł 1 Ustawy Senatu Teutonii nr 1/2013 o finansach Królewstwa Teutonii otrzymuje brzmienie:
  "Art. 1. [Dochody]
  Dochody Królestwa Teutonii stanowią:
  1. Podatek od tantiem pochodzących z publikacji artykułów w instytucjach należących do Królestwa Teutonii.
  2. Podatek od dochodów miejscowości Królestwa Teutonii,
  3. Podatek od dochodów instytucji należących do Królestwa Teutonii,
  4. Dotacje otrzymywane z Księstwa Sarmacji jak i od osób prywatnych,
  5. Spadki,
  6. Inne, nie uwzględnione w tej ustawie, a będące własnością Królestwa Teutonii.
  "
 2. Artykuł 2 Ustawy Senatu Teutonii nr 1/2013 o finansach Królewstwa Teutonii otrzymuje brzmienie:
  "Art. 2. [Stawki podatkowe]
  Ustala się następujące stawki podatkowe:
  1. Podatek od tantiemy w wysokości 5%,
  2. Podatek od rozwoju miejscowości w wysokości 5%,
  3. Podatek od zakupu zupy w miejskiej kantynie w wysokości 5%,
  4. Podatek od zakupu gospodarstwa prywatnego w wysokości 10%.
  "
 3. Artykuł 3 Ustawy Senatu Teutonii nr 1/2013 o finansach Królewstwa Teutonii otrzymuje brzmienie:
  "Art. 3. [Wynagrodzenia]
  1. Urzędnikom Królestwa Teutonii przysługują miesięczne pensje o następującej wysokości:
   • Król/Regent - 4000 lt,
   • Lord Koadiutor - 4000 lt,
   • Lord Kustosz - 4000 lt,
   • Lord Ekonom - 4000 lt,
   • Naczelnicy miejscowości - 3000 lt,
   • Rektor Teutońskiego Instytutu Historii – 3000 lt,
   • Szambelan Królewski - 3000 lt,
   • Skryba Królewski - 1600 lt;
  2. Lord Koadiutor może przyznać premię do 4000 lt dla urzędnika.
  3. Urzędnikowi przysługuje jedna najwyższa pensja, niezależnie od liczby sprawowanych stanowisk.
  4. Lord Ekonom wypłaca wynagrodzenia ze środków Królestwa Teutonii, w terminie:
   • pensje - po zakończeniu miesiąca, nie później niż 10. dnia kolejnego miesiąca,
   • premie - nie później niż 10 dni od momentu przyznania premii.
  "

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Roland Heach,
Regent Królestwa Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny