Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiPrefektura Generalna i służby porządkowe, poz. 6132 [X]

Grodzisk, dnia 19 września 2013 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie odwołania i powołania prefekta Mandragoratu Wandystanu

§ 1.

Na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r., działając na wniosek Prezydenta Mandragoratu Wandystanu, odwołuję z urzędu prefekta właściwego terytorialnie dla Mandragoratu Wandystanu Michała mar. Michaelusa i powołuję na to stanowisko Kim Ciąg Suta.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Markus v-hr. Arped,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny