Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 6136 [X]

Grodzisk, dnia 23 września 2013 r.

Obwieszczenie Księcia

w sprawie wyników referendum konstytucyjnego (uchylony)

§ 1.

Na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r. podaję do publicznej wiadomości wyniki referendum konstytucyjnego w sprawie przyjęcia Ustawy Konstytucyjnej o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji:

  1. Pytanie postawione w referendum: „Czy jesteś za zmianą Konstytucji Księstwa Sarmacji poprzez przyjęcie Ustawy Konstytucyjnej o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji?”;
  2. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 86;
  3. Liczba wyborców: 60 (69.77%);
  4. Liczba głosów oddanych na poszczególne warianty odpowiedzi:
    1. „tak” — 139 głosów (29 wyborców),
    2. „nie” — 143 głosów (28 wyborców);
  5. Liczba głosów pustych: 18 (3 wyborców).

§ 2.

Stwierdzam, że przedstawiony projekt Ustawy Konstytucyjnej o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji nie został przyjęty w drodze referendum konstytucyjnego.

* * *

Załącznik
— Ustawa Konstytucyjna

o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji

Art. 1.

Art. 4 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji („Władza w Księstwie Sarmacji należy do Narodu — wszystkich obywateli sarmackich, z zastrzeżeniem przepisów art. 54”) otrzymuje brzmienie: „Władza w Księstwie Sarmacji należy do Narodu — wszystkich obywateli sarmackich”.

Art. 2.

Skreśla się art. 54 Konstytucji Księstwa Sarmacji [Ustawa o zmianie niektórych prerogatyw Księcia].

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Markus v-hr. Arped,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny