Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (Królestwo), poz. 6144 [X]

Eldorat, dnia 30 września 2013 r.

Uchwała Izby Obywatelskiej

ws. podziału środków z subwencji

Art. 1.

Uchwała określa sposób rozdysponowania środków z subwencji Rady Ministrów.

Art. 2.

Subwencja za lipiec wyniosła 40 059 libertów, z czego:

 1. 24 000 lt przeznacza się na fundusz operacyjny, którego celem będzie wspieranie działalności gospodarczej obywateli Sclavinii,
 2. 16 059 lt przeznacza się na rozwój Miasta Stołecznego Eldoratu.

Art. 3.

Subwencja za sierpień wyniosła 46 211 libertów, z czego:

 1. 30 000 lt przeznacza się na nagrody za działalność w prowincji w okresie kryzysu:
  1. dla Guedesa de Limy — 6 000 lt,
  2. dla Juranda Swarzewskiego — 6 000 lt,
  3. dla Michała Hassa — 6 000 lt,
  4. dla Tomasza Jenera Barbescu-Liberi — 6 000 lt,
  5. dla Andrzeja Swarzewskiego — 6 000 lt,
 2. 16 211 lt przeznacza się na rozwój Miasta Stołecznego Eldoratu.

Art. 4.

Uchwała podlega wykonaniu w terminie jednego tygodnia od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Izby wyznaczy osobę odpowiedzialną za wykonanie odpowiednich przelewów. [Uchwała oznaczona jako uchylona w związku z porządkami w Dzienniku Praw.]

(—) Havelock Jaskoviakus,
Przewodniczący Izby Obywatelskiej.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny