Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuDekrety i uniwersały — zmiany, poz. 6146 [X]

Almera, dnia 30 września 2013 r.

Ordonans Króla Baridasu

o Dworze Królewskim (uchylony)

JA, MARKUS ARPED,
wicekról Baridasu, interrex,
stanowię, co następuje:

Art. 1.

 1. W skład Dworu Królewskiego wchodzą urzędnicy powołani przez Króla, w szczególności: Marszałek Dworu, Kasztelan Almery oraz Podskarbi.
 2. W skład Dworu Królewskiego mogą wejść, na swoją prośbę, przedstawiciele powiatów autonomicznych.

Art. 2.

Marszałek Dworu:

 1. zapewnia należyte funkcjonowanie miejsc publicznych,
 2. pilnuje praworządności,
 3. odpowiada przed Królem za organizację prac Dworu,
 4. przyjmuje wnioski do Króla,
 5. wykonuje obowiązki i posiada uprawnienia wynikające z innych aktów wydanych przez Króla lub ustaw Rady Królestwa.

Art. 3.

Kasztelan Almery:

 1. dba o rozwój miasta, w szczególności rozwój kulturalny,
 2. sprawuje opiekę nad mieszkańcami Almery,
 3. wykonuje obowiązki i posiada uprawnienia wynikające z innych aktów wydanych przed Króla lub ustaw Rady Królestwa.

Art. 4.

Podskarbi:

 1. sporządza budżet miesięczny i odpowiada przed Królem za jego realizację,
 2. wykonuje przelewy.

Art. 5.

Król określa prawa i obowiązki pozostałych urzędników w drodze postanowienia.

Art. 6.

Ordonans wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Markus v-hr. Arped,
vicerex.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny