Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 6148 [X]

Grodzisk, dnia 1 października 2013 r.

Postanowienie Premiera Gellonii i Starosarmacji

w sprawie powołania starosty Grodziska (uchylony)

 

§ 1.

Na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy Gellonii i Starosarmacji — Kodeks Gellońsko-Starosarmacki z dnia 9 sierpnia 2012 r. odwołuję Jacka von Horn z funkcji starosty Grodziska.

§ 2.

Na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy Gellonii i Starosarmacji — Kodeks Gellońsko-Starosarmacki z dnia 9 sierpnia 2012 r. powołuję Paulinę Ivette na funkcję starosty Grodziska (w randze sekretarza). Do obowiązków starosty Grodziska należy:

1. nieprzerwana praca na stanowisku, zgodnie z wymogami systemu informatycznego Księstwa Sarmacji,
2. dowództwo nad gwardią miejską, z poszanowaniem umów wiążących Gellonię i Starosarmację.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

 

(—) Simon Peter hr. Liberi,
Premier GiSu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny