Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 6150 [X]

Grodzisk, dnia 1 października 2013 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie zmiany Postanowienia Księcia w sprawie zarządzenia wyboru Premiera Gellonii i Starosarmacji (uchylony)

W związku z art. 3 Małej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji, w myśl którego głosowanie nad wyborem Premiera Gellonii i Starosarmacji powinno obejmować dzień wolny od pracy, postanawiam, jak następuje:

§ 1. [Zmiana postanowienia]

§ 4 Postanowienia Księcia w sprawie zarządzenia wyboru Premiera Gellonii i Starosarmacji z dnia 28 września 2013 r. (Dz.P., poz. 6141) otrzymuje brzmienie „Głosowanie rozpocznie się w czwartek, 10 października 2013 roku, około godziny 21.00, a zakończy się w niedzielę, 13 października 2013 roku, około godziny 21.00”.

§ 2. [Przepis końcowy]

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Helwetyk Romański,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny