Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiDwór Książęcy i starostowie, poz. 6152 [X]

Grodzisk, dnia 2 października 2013 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie powołania sekretarzy stanu w Kancelarii Regenta

Na podstawie § 2 Zarządzenia Księcia w sprawie Kancelarii Regenta z dnia 2 października postanawiam, jak następuje:

§ 1.

Powołuję Mikołaja diuka Arped-Muzyka na funkcję sekretarza stanu ds. tytułów honorowych, właściwego w sprawach określonych w art. 2–4 oraz art. 4a — w zakresie udzielania i odmawiania zezwoleń na posługiwanie się herbem — Rozporządzenia Księcia o tytułach, lennach i herbach z dnia 17 czerwca 2011 r.

§ 2.

Powołuję Prezerwatywa Tradycję kaw. Radzieckiego na funkcję sekretarza stanu ds. heraldycznych, właściwego w sprawach nadawania herbów arystokratycznych i szlacheckich.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Helwetyk Romański,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny