Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneUtrata obywatelstwa sarmackiego, poz. 6161 [X]

Grodzisk, dnia 3 października 2013 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie stwierdzenia utraty obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 7 ust. 4 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 1 Ustawy Sejmu nr 114 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 października 2010 r. stwierdzam, że w związku ze zrzeczeniem się obywatelstwo sarmackie utraciła Paulina Natalia Wileńska (AE927).

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Helwetyk Romański,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny