Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiPrefektura Generalna i służby porządkowe, poz. 6162 [X]

Grodzisk, dnia 3 października 2013 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie odwołania i powołania Prefekta Generalnego

§ 1.

Na podstawie art. 3 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r., działając na wniosek Kanclerza, odwołuję się z urzędu Prefekta Generalnego i powołuję na ten urząd Katiuszyna bnt. Rewolutego Lepkiego.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Helwetyk Romański,
Regent.

(—) Misza kaw. Korab-Kaku,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny