Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 6166 [X]

Grodzisk, dnia 4 października 2013 r.

Zarządzenie Kanclerza

o podsekretarzach stanu (uchylony)

§1

  1. Podsekretarze stanu podejmują działania faktyczne należące do właściwości Kanclerza, Podkanclerzych i ministrów.
  2. Zakres działań faktycznych podejmowanych przez podsekretarza stanu określają polecenia i wytyczne wydane przez będącego bezpośrednim zwierzchnikiem służbowym podsekretarza stanu Kanclerza lub ministra, zwanego dalej „zwierzchnikiem służbowym”.

§2

Podsekretarzy stanu powołują i odwołują w drodze postanowienia zwierzchnicy służbowi.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Misza Korab-Kaku,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny