Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 6174 [X]

Grodzisk, dnia 7 października 2013 r.

Upoważnienie

dla Premiera Gellonii i Starosarmacji (uchylony)

Upoważniam turbobiurokratę Simona Petera hr. Liberi do wykonywania w moim imieniu ogółu czynności związanych z procedurą wyboru Premiera Gellonii i Starosarmacji, w szczególności do faktycznego rozpoczęcia oraz ogłoszenia wyników głosowania zarządzonego na dni 10–13 października 2013 r.

(—) Helwetyk Romański,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny