Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Naczelnej Izby Architektury, poz. 6200 [X]

Grodzisk, dnia 19 października 2013 r.

Uchwała Naczelnej Izby Architektury

w sprawie warunków dostępu do głównych konta FTP i bazy danych

Zmiany plików na koncie FTP, na którym zamieszczony jest system gospodarczy Księstwa Sarmacji, mogą być dokonywane wyłącznie w porozumieniu z co najmniej jednym radcą Naczelnej Izby Architektury. Przepis zdania poprzedzającego nie dotyczy znajdujących się w katalogu głównym podkatalogów „images” oraz „img”.

Zmiana struktury bazy danych systemu gospodarczego Księstwa Sarmacji (tabele z prefiksem „dsg_”) może nastąpić wyłącznie w porozumieniu z co najmniej jednym radcą Naczelnej Izby Architektury.

(—) Helwetyk Romański,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny