Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Naczelnej Izby Architektury, poz. 6203 [X]

Grodzisk, dnia 19 października 2013 r.

Uchwała Naczelnej Izby Architektury

w sprawie podziału niektórych zadań między organami administracji państwowej (uchylony)

Naczelna Izba Architektury podaje do publicznej wiadomości podział niektórych zadań między organami administracji państwowej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

ZAŁĄCZNIK

Zadanie Właściwy organ
1 Obywatelstwo (nadawanie, stwierdzanie utraty, pozbawianie) Książę
2 Dodawanie herbów do profilów mieszkańców Książę
3 Edycja profilów mieszkańców (bez rejestracji małżeństw) Rada Ministrów
4 Ukrywanie artykułów na stronie głównej Prefekt Generalny
5 Edycja artykułów i komentarzy Prefekt Generalny
6 Zarządzanie rotatorem artykułów na stronie głównej Rada Ministrów
7 Rejestracja instytucji Rada Ministrów
8 Rejestracja partii politycznych Rada Ministrów
9 Rejestracja agencji prasowych Rada Ministrów
10 Administracja Forum Centralnym Rada Ministrów
11 Moderowanie Forum Centralnego (bez działów urzędowych) Prefekt Generalny
11 Artykuły na Medal Rada Ministrów
12 Osadzanie w więzieniu Prefekt Generalny
Sąd Koronny
13 Dziennik Praw Rada Ministrów
14 Kącik propagandowy Książę
Zadania wyżej niewymienione Naczelna Izba Architektury

(—) Helwetyk Romański,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny