Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPrawa Kardynalne — zmiany, poz. 6204 [X]

Almera, dnia 20 października 2013 r.

Prawa Fundamentalne Królestwa Baridasu

dnia dwudziestego października roku dwa tysiące trzynastego ustanowione, a za trwałe prawa dla wszech stanów baridajskich wzięte (uchylony)

JA, MARKUS ARPED,
wicekról Baridasu, interrex, oznajmiam wszystkim i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, iż bacząc na opinię Rady Najjaśniejszego Królestwa oraz wszech stanów — dnia dwudziestego października roku dwa tysiące trzynastego w Królewskim Mieście Almerze — niektóre prawa niniejszym aktem zmieniam, nadaję, polecając ich wieczne przestrzeganie i nakazując niezmienne przechowywanie.

Rozdział I

Od Króla wszelka władza wychodzi.

Rozdział II

Osoba Króla jest nietykalna.

Rozdział III

Ziemia jest własnością Króla.

Rozdział IV

Królowi prawo dyspensy i suspensy przysługuje, takoż uchylania wszystkich aktów prawnych Królestwa oraz uchylania decyzji pozostałych organów Królestwa.

Rozdział V

Król ordonanse, rozkazy, postanowienia oraz inne akty prawa wydaje.

Rozdział VI

Rada Królestwa służy pomocą Monarsze.

Rozdział VII

(Skreślony)

(Rozdział VII skreślony Ustawą Konstytucyjną z dnia 13 lipca 2016 r. o zmianie Praw Fundamentalnych Królestwa Baridasu)

Rozdział VIII

Na czele Rady stoi Przewodniczący.

Rozdział IX

(Skreślony)

(Rozdział IX skreślony Ustawą Konstytucyjną z dnia 13 lipca 2016 r. o zmianie Praw Fundamentalnych Królestwa Baridasu)

Rozdział X

Rada ustawy i uchwały wydaje.

Rozdział XI

Ustawy Rady sankcji królewskiej wymagają.

Rozdział XII

Przewodniczący odpowiada przed Królem za działania Rady, a w szczególności za wykonanie rozkazu przez Radę.

Rozdział XIII

Król tworzy i znosi urzędy oraz powołuje i odwołuje urzędników.

Rozdział XIV

Urzędy wykonują zadania zlecone przez Króla i Radę za zgodą Króla.

Rozdział XV

Stolicą Królestwa Baridasu oraz siedzibą Króla i urzędów jest Królewskie Miasto Almera.

Rozdział XVI

Siedzibą Rady Królestwa i Przewodniczącego jest Stołeczne Miasto Cracoffia.

Rozdział XVII

Król ius publice respondendi przyznaje.

Rozdział XVIII

Posiadający ius publice respondendi nie mogą udzielać responsów do prawa królewskiego.

Rozdział XIX

Zmienić lub uchylić prawa i decyzje królewskie oraz przepis niniejszego rozdziału może co najmniej ½ Królów-Seniorów za zgodą ⅔ obywateli baridajskich.

Rozdział XX

Zmienić Prawa Fundamentalne lub też nowe dodać może Rada Królestwa, za zgodą Króla, w trzech głosowaniach i na trzech posiedzeniach z rzędu.

(—) Markus v-hr. Arped,
vicerex.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny