Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 6207 [X]

Grodzisk, dnia 21 października 2013 r.

Obwieszczenie Książęcej Komisji Wyborczej

w sprawie wyników referendów konstytucyjnych

Na podstawie art. 11 w zw. z art. 10 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r. Książęca Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki referendów konstytucyjnych, zarządzonych na dni 18–20 października 2013 r.:

Referendum 1.
Czy jesteś za przyjęciem Ustawy o kadencyjności godności książęcej?

Referendum 2.
Czy jesteś za przyjęciem Ustawy o odpowiedzialności Księcia?

Referendum 3.
Czy jesteś za przyjęciem Ustawy o suwerenności Narodu?

Referendum 4.
Czy jesteś za przyjęciem Ustawy o zmianie niektórych postanowień Konstytucji?

Referendum 5.
W jaki sposób powinien być wybierany Książę?

Żadne z rozwiązań nie uzyskało bezwzględnej większości w pierwszej turze głosowania. W drugiej turze głosowania głosy pierwszej preferencji oddane na najmniej preferowane rozwiązanie zostały przeniesione na pozostałe warianty odpowiedzi, skutkiem czego uzyskany został wynik:

Załącznik
Raport wygenerowany przez oprogramowanie
wyborcze (przekład)

OpenSTV wersja 1.5 (http://www.OpenSTV.org/)

Ładowanie oddanych głosów z pliku stv-17.blt.
Plik zawiera 3 warianty odpowiedzi i 292 głosy.
Nie skreślono żadnego z wariantów odpowiedzi.
Plik z głosami zawiera 292 niepuste głosy.

Obliczanie głosów w głosowaniu „W jaki sposób powinien być wybierany Książę?”, z użyciem metody
Instant Runoff Voting. 3 warianty odpowiedzi, 1 rozwiązanie.

 T|Dotychczasowe postanow…|Ustawa o Radzie Koronn…|Ustawa o wolnej elekcji|Głosy nieprzenoszone
==================================================================================================
 1|          102|           57|          133|           0
 |-----------------------------------------------------------------------------------------------
 | Obliczanie głosów pierwszej preferencji.
==================================================================================================
 2|          144|            |          148|           0
 |-----------------------------------------------------------------------------------------------
 | Obliczanie głosów po skreśleniu wariantu „Ustawa o Radzie Koronnej” i transferze głosów.
 | Wariant „Ustawa o wolnej elekcji” zostaje wybrany.

Wybrany został wariant „Ustawa o wolnej elekcji”.

(—) Helwetyk Romański,
Regent.

(—) Mikołaj diuk Arped-Muzyk
(—) Krzysztof diuk Czuguł-Chan
(—) Tomasz Ivowy Hugo
mar. Pac-Karakachanow
(—) Misza kaw. Korab-Kaku

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny